Technická poradna

Nejčastější závady u uživatelů:
Klientské bezdrátové zařízení se může dostat do stavu, kdy přestane reagovat. Řešením je toto zařízení vypnout/zapnout. Tento úkon provedete vypojením ze zásuvky a opětovným zapojení. Pokud ani toto nepomáhá, je třeba zařízení znovu nakonfigurovat.
Poštovní SMTP server: smtp.pohodaair.com